Afbeeldingen

Het Florizoone Comité houdt zich strikt aan de Belgische en Europese Privacywetten* en verwijdert normaliter de gegevens van alle levende personen uit haar publieke, online databank. Het is mogelijk dat er ongewild toch publieke gegevens van levende personen online zijn gekomen. Indien dat het geval is gelieve ons zo snel mogelijk te contacteren via florizoone.tk/contact en vermeld tevens de naam van de foto voor identificatie.

Deze pagina’s worden tevens nooit geïndexeerd door zoekmachines ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

* Conform het Koninklijk Besluit ter uitvoering van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.