Nieuwe toevoegingen aan het Audiovisuele Archief van het Florizoone Comité

Onlangs digitaliseerde het Florizoone Comité enkele oude geluidsbanden en videotapes van vroegere familieleden. Vandaag zijn we trots deze te mogen delen met onze lezers via onze genealogische website, die ondertussen al door meer dan 5000 mensen werd bezocht sinds de oprichting in augustus 2014. Onze online toegankelijke databank bevat heden de gegevens van meer dan 5100 familieleden en wordt steeds groter. Ook onze digitale archieven, die momenteel worden geoptimaliseerd, zijn erg populair. Wij hopen dat ook deze toevoeging dezelfde belangstelling zal genieten.

Geluidsbanden

 

De eerste ontdekking in onze archieven was de geluidsband van het ‘Florislied’, dat werd gecomponeerd ter gelegenheid van het groot familiefeest te Adinkerke op 10 mei 1959 in de gebouwen van Meli die meer dan 700 mensen verenigde. De tekst is van de hand van Fernand Florizoone en de muzikale begeleiding werd geschreven door wijlen Hilaire Florizoone.

Videotapes

Vervolgens vonden we ook een aantal 8mm-tapes die beelden bevatten van enkele familiefeesten, meer bepaald de feesten van 10 mei 1959 en 8 mei 1966 in de gebouwen van Meli te Adinkerke. Tijdens de video vind u her en der handige informatie over de beelden. Indien u echter nog meer informatie wil, lees dan vooral verder.

Het comité dat het eerste familiefeest moest organiseren begon haar taak in januari 1959 en hield onder meer drie fenomenale vergaderingen die meer dan zes uur. Het ontvangen van zevenhonderd gasten is immers geen simpele taak. Er werd een zaal in het Meli-park te Adinkerke speciaal uitgebreid en omgevormd, met verlichting en verwarming, om de genodigden behoorlijk te kunnen ontvangen. Op het feest van 1959 waren 40 obers aanwezig, 2 hotelmeesters, 2 chefs en 10 mensen in de keuken, plus 4 koks aan het grote braadrooster in de zaal. Er waren 709 mensen ingeschrevenen voor het eerste familiefeest, onder wie 599 volwassenen en 110 kinderen (jonger dan twaalf).

Het feest regelen was een eerste groot karwei, maar ook familieleden die ver over de landsgrenzen wonen waren een belangrijke opgave voor het comité, het ging onder meer over de familie Henri Florizoone Feron (uit St Lo d’Ourville-Manche, Fr); de familie Alexandre Florisoone Marchandise (Paris, Fr); de familie Leclerc – Florissoone (Envermeu, Fr) en De familie H. Zaat-Florizoone (Tilbur,g Nl).

In de zaal voorzag men 400 meter tafel en er werden 600 stoelen gehuurd. Er werd tevens een kalf op het braadspit geplaatst , plus nog 41 kg vlees. In totaal  dus zo’n 141 kg aan vlees alleen. Bijkomend werden 50 bakken bier en ijs gratis aangeboden door het huis “Pole Nord” uit Oostende. Dit werd met een warm applaus onthaald.

De Florizoone genealogie werd eveneens opgemaakt door het eerste Florizoone Comité en dit in samenwerking met wijlen beroeps genealoog Michiel Mispelon, eerste Ere- Hoofdredacteur van Familiekunde-Vlaanderen. De eerste versie van de reuze Florizoone stamboom, waaraan meer dan 15 jaar gewerkt werd, hield de schilder wijlen Jos Van Belleghem een volle maand bezig, in vaak onaangename omstandigheden.

 

Tot slot werd het familiefeest in 1959 door maar liefst 15 journalisten gevolgd, het was immers een groots gebeuren.

Voor de tweede familiebijeenkomst op 8 mei 1966 waren er ongeveer 900 familieleden bijeen te Adinkerke. Opnieuw na de misdienst in de kerk van Adinkerke was er een familiefeest.

Ter gelegenheid van het familiefeest werd een grote hal gebouwd in het Meli park van maar liefst 800 m² die voldoende ruimte voorzag voor de 900 genodigden.

De genodigden waren jong en oud, Frans- en Nederlandssprekend, uit Parijs of de kleine dorpjes van Veurne. Maar één ding hadden ze gemeen, het waren allemaal Florizoone afstammelingen.

Opnieuw was er een bijgewerkte Florizoone familie stamboom met 1211 (namen) en de verschillende takken werden geschilderd door de zelfde schilder wijlen Jos. Van Belleghem. Deze nieuwe Florizoone stamboom werd onthuld door wijlen oud-minister Albert Declerck.

Opnieuw was de ganse hotelschool van Koksijde aan het werk voor deze unieke feestmaaltijd.

 

 

Het Florizoone Comité lanceert een vernieuwde website.

Het Florizoone Comité heeft een vernieuwde “FLORIZOONE” website opgemaakt om het consulteren van de Florizoone genealogie te vergemakkelijken. Op dit ogenblik heeft het Florizoone Comité al om en bij de 10.000 personen opgenomen in hun databank. Die is daarmee ook één van de grootste van de Westhoek.

Een familie stamboom opmaken, is een moeilijke en lange zoektocht. Je moet toelating krijgen en tijd vinden om in de archieven te duiken, oude geschriften te ontcijferen en vooral veel geduld hebben. Allemaal drempels die het Florizoone Comité tracht te verlagen door de Florizoone familiegeschiedenis uit de Westhoek te koppelen aan de algemene historiek van de regio en dit te documenteren in hun Florizoone familietijdschrift . 
 Een index van de overleden personen van de Florizoone familie is te raadplegen op het internet. “Via onze Florizoone website hebben al heel wat mensen hun voorouders ontdekt. Soms zijn dat zelfs mensen uit Amerika. Het is daarom dat we dit initiatief genomen hebben”, zegt amateur genealoog Antoon Florizoone. “Het huidige Florizoone Comité bestaat momenteel uit acht enthousiaste vrijwilligers. We zijn met het Florizoone Comité nu al ruim vijf en vijftig jaren bezig om al onze informatie te verwerken”, aldus Antoon. Tevens is het vijf en vijftig jaar geleden dat de start werd gegeven door het eerste Florizoone Comité en dit ondersteund door wijlen Michiel Mispelon beroepsgenealoog, die ook de medeoprichter was en eerste hoofdredacteur van FAMILIEKUNDE VLAANDEREN. Onder zijn deskundige leiding werd gedurende tien jaar van 1959 tot en met 1969 de ruggengraat van de Florizoone familiegeschiedenis vorm gegeven.

Momenteel is een volgende Florizoone publicatie in voorbereiding, de 28e jaargang van het Florizoone familietijdschrift. Nu zijn we volop bezig met de voorbereiding van de familiegeschiedenis van de elfde tot en met de veertiende generatie en dit in de 18e eeuw van onze familie tak Florisoone-Nieuwkerke-Wulpen. Het duurt ongeveer telkens een jaar om al de beschikbare genealogische informatie in een publicatie te verwerken. De databank op de website omvat hoofdzakelijk personen die leefden tussen de veertiende eeuw en heden. Vanaf eind 1500 moesten de pastoors dopen, huwelijken en overlijdens bijhouden. Die boeken zijn meestal goed bewaard in de archieven. Vanaf 1800 is ook de burgerlijke stand begonnen met het registreren van de akten. Die akten tot 1912 mogen we zonder meer publiceren, nadien moeten we de wet op de privacy respecteren.

Antoon Florizoone is de zoon van Rene Florizoone één van de initiatiefnemers in 1959 van het eerste Florizoone Comité die in 1988 startte met de Florizoone geschiedenis op computer te plaatsen. De Florizoone familie blijkt trouwens niet zomaar een stamboom te hebben, hij bevat ook een adellijke tak “de Florisoone”. Alle families hebben onnoemelijke veel onderlinge verwantschappen, het komt er enkel op aan de juiste informatie te vinden en dat gestructureerd te onderbouwen. De reusachtige Florizoone “STAMBOOM” afgebeeld op deze website werd geschilderd door wijlen kunstschilder Jos Van Belleghem uit Veurne en wordt momenteel als erfgoed bewaard in de MELI honingfabriek te Veurne. Deze Florizoone “STAMBOMEN” werden opgemaakt ter gelegenheid van de Florizoone familiefeesten in het pretpark MELI te Adinkerke in 1959 en 1966.